Populära taggar

Vad är vindkraft och hur funkar det?

När det gäller elkraft är detta något som har vuxit mycket de senaste årtiondena. Världen är alltmer beroende av elektricitet och forskare har därför blivit tvungna att hitta nya sätt att ta fram det på. Det är exempelvis nu möjligt att köpa smarta hem som drivs på förnybar el, och […]

Vanliga frågor och svar om vindkraft

De allra flesta har hört ordet vindkraft förut, men vad betyder egentligen vindkraft och hur kan man använda sig av det? Med hjälp av vindkraft kan man få elektricitet, elektricitet som man sedan kan använda sig av för att värma upp sin bostad eller t.ex. för att laga mat. Här […]

Vindkraft – en del av ett större energisystem

Vindkraften står för en allt större del av den svenska elförsörjningen. Andelen är faktiskt på väg förbi 15 % av all elförbrukning i Sverige, en ganska stor andel. De som är verkligt skeptiska till vindkraft drar ofta fram argumentet om att det inte produceras ström när det inte blåser och […]

Havsbaserad vindkraft

Vindkraft räknas som en miljövänlig energikälla. Inte nog med att vindkraften är förnyelsebar, den ger heller inga utsläpp med negativ klimatpåverkan. I framtiden kommer vi att behöva utveckla våra förnyelsebara energikällor och tillgodose en större del av vårt energibehov genom dem. I relation till vad det kostar att bygga vindkraftverk […]

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling

Det finns flera saker att tänka på när man monterar ned ett vindkraftverk och det handlar om fler faktorer än själva återställningen av platsen. Redan när man prövar tillståndet för vindkraftsanläggningar så bör det inkludera frågor vad gäller nedmontering och borttagande. Man bör också se till så att det finns […]

Drakvindkraft – nya vindkraften

Hur låter det med ett sommarjobb där din enda uppgift är återuppleva barndomens glada dagar genom att flyga drake hela dagarna? Kanske kan detta bli verklighet, om den nya typen av vindkraft lanseras i Sverige. Metoden, där vindkraftverk genererar energi via drakar som flyger högt upp i luften, är redan […]

Vindkraftverk vs vattenkraft

En stor fördel som vattenkraften har är att den kan lagras. Vatten kan förvaras i magasin och användas när energin behövs. Vindkraft måste konsumeras direkt – när det blåser. Vattenkraft innebär stor påverkan på ekosystem och det finns gränser för mycket man kan bygga ut vattenkraften. Vindkraft påverkar miljön runt […]

Är vindkraft dyrt?

Vindkraft har blivit en större energikälla under det senaste decenniet än många av oss kunde ana. Kontroverserna kring de stora vindsnurrorna har varit många och det ryktades länge om att vindkraftverk var så ineffektiva att de inte ens betalade för materialet de är gjorda av. Nu har tekniken utvecklats och […]

Lillgrunds vindkraftpark

En förutsättning för att det ska vara lönsamt att satsa på vindkraft är att man bygger vindkraftverk på platser med mycket blåst. En sådan plats är det öppna havet. Att bygga vindkraftverk på havet ställer naturligtvis till sina egna problem, till exempel att hitta stora ytor som är tillräckligt grunda, […]

Vindkraftens framtid i Sverige

Allt fler människor och ledare i världen inser vårt behov av att skapa hållbara sätt att producera el, och vindkraft är en av de förnybara energikällorna som förser oss med just det – ett hållbart sätt att producera el. I Sverige har människor generellt haft en mycket positiv inställning till […]

meeta