Vad är vindkraft och hur funkar det?

När det gäller elkraft är detta något som har vuxit mycket de senaste årtiondena. Världen är alltmer beroende av elektricitet och forskare har därför blivit tvungna att hitta nya sätt att ta fram det på. Det är exempelvis nu möjligt att köpa smarta hem som drivs på förnybar el, och det är också möjligt att köra elbilar. En av anledingarna till att detta är möjligt är vindkraften, vilket har gjort det möjligt att på ett miljövänligt sätt ta fram elektricitet. Denna artikel kommer därför att gå igenom vad vindkraft är och hur det funkar.

Vad är vindkraft?

Vindkraft är en typ av elenergi som skapas genom vinden. Nästan alla har någon gång sett de olika vindkraftverk som står ute på fält och snurrar. En del tycker att de är fula, men i själva verket hjälper de samhället att fungera. Vindkraft anses vara en förnybar källa till energi då den tar hjälp av naturen för att skapa elektricitet. På grund av detta har många länder också storsatsat på vindkraft, varpå miljöpartiet har varit drivande i denna frågan i Sverige.

Hur funkar vindkraften?

Vindkraftverk är relativt enkla att förstå och ta hand om. Genom att de jättelika bladen, vilka kallas vindturbiner, snurrar med hjälp av vinden drivs en elgenerator. På så sätt kan elektriciteten lagras och senare användas i de svenska hemmen. I sin tur finns det också en mängd olika typer av vindkraftverk. En del har vindturbiner som endast är 100 meter långa, medan andra kan vara upp emot 200 meter långa. Vad som är positivt med vindkraftverk är också att de är enkla att driva och kräver mycket lite underhåll. Således kan bara ett fåtal tekniker sköta flera hundra kraftverk.