Vindkraft – en del av ett större energisystem

Vindkraften står för en allt större del av den svenska elförsörjningen. Andelen är faktiskt på väg förbi 15 % av all elförbrukning i Sverige, en ganska stor andel. De som är verkligt skeptiska till vindkraft drar ofta fram argumentet om att det inte produceras ström när det inte blåser och det är naturligtvis sant. Ändå har vindkraft en naturlig plats i Sveriges energisystem, tillsammans med andra energikällor.

Vindkraft som en del av ett större system

De flesta energikällor har varierande produktion. Till och med vattenkraft är utsatt för varierande grad av tillrinning till kraftverken. På riktigt lång sikt kan det kanske vara möjligt att använda sig av stora batterier för att utjämna skillnader i produktion, men än så länge är det viktigt med en mix av olika energikällor.

  • Vindkraft producerar naturligtvis extra mycket energi när det blåser relativt mycket. Samtidigt är det sällan det är helt vindstilla så vindkraften kommer ofta att bidra till den totala leveransen av ström.
  • Solenergi levererar ström bara när solen skiner. Det betyder naturligtvis att det till exempel är väldigt lite ström från solceller på natten.
  • Vattenkraft är en av de mer stabila energikällorna. Det måste vara en riktigt extrem situation för ett vattenkraftverk ska stänga ner helt på grund av för lite vatten. Dessutom finns vattenkraftverk i många olika områden som gör det ännu mer osannolikt att alla skulle få problem samtidigt. Vid riktigt stora servicebehov kan arbetet påskyndas med personal från Rekrytering Stockholm för att undvika långa driftsstörningar.
  • Kärnkraft är en lite kontroversiell källa till ström, men den är relativt stabil. Naturligtvis finns det tillfällen där också kärnkraften inte levererar 100 %, som till exempel när det utförs service, men det är ändå en jämförelsevis stabil energikälla.
  • Olika typer av kraftverk som drivs med biobränsle eller gas kan också vara en energikälla som används för att ge extra energi i nätet när det verkligen behövs.

Hur kan man jämna ut förbrukningen?

I och med att vindkraft och flera andra energikällor inte kan leverera ström helt jämnt till nätet är det viktigt att jämna ut förbrukningen. Det är också möjligt att lagra energi, men det är mycket svårare. Ett av de få alternativ som är möjliga i dag är att pumpa upp vatten till vattenmagasin och på det sättet lagra energi i ett “vattenbatteri”.

För att jämna ut förbrukningen av ström är det viktigt med smart styrning av elnätet och hushållens förbrukning. Det handlar om att till exempel automatiskt starta laddning av elbilar och liknande när det finns extra kapacitet i nätet.

Allt som kan reducera den totala strömförbrukningen hjälper naturligtvis också. Ett bra exempel är användning av pellets eller ved istället för ström till uppvärmning.