Vindkraftverk

Vindkraftverk har blivit en vanlig syn längs svenska vägar och det är något som vi antagligen kommer att få se allt mer av i framtiden. Sverige har som land föresatt sig att möta klimatmålen som de flesta industrialiserade länderna har kommit överens om och där är vindkraften en viktig del. Ett vindkraftverk ser ut som en gigantisk fläkt och även om det är en något förenklad bild är det också illustrativt för att visa principen bakom ett vindkraftverk. Den använder sina rotorblad för att alstra rörelseenergin som vinden åstadkommer och som vindkraftverket leder vidare till en energiomvandlare.

 

Bilden av energi som skapas har traditionellt varit rykande fabrikstorn och smutsiga kolgruvor, som sett till att vi har kunnat värma våra hus och driva våra industrier. Hela vårt samhälle har i flera hundra år utvecklats mycket tack vare tillgången till billig energi, som i sin tur har kommit ifrån petroleumindustrin. Olja och kol har funnits i överflöd och det har brutits och framställts enligt principen “ju mer, desto bättre”. Det är en bild som i dag håller på att förändras. Behovet av att hitta rena energikällor har drivits fram av en allt starkare miljörörelse, där vindkraften har pekats ut som en framtidskälla tillsammans med exempelvis sol- och vattenkraft.Vindkraftverk 2

 

Kritiker av vindkraftverket brukar poängtera att det har sina begränsningar som gör att vindkraften aldrig kan stå för vår energiförsörjning på egen hand. En av dessa begränsningar är verkningsgraden, som är maximalt knappt 60 procent i varje vindkraftverk. Det gör att nästan hälften av all energi förloras på vägen, vilket gör vindkraften till en mindre effektiv energikälla. Å andra sidan är den ursprungliga energin från vinden gratis – och på riktigt blåsiga platser kan det räcka för att generera många kilowatt trots att verkningsgraden inte är den bästa.

 

En annan aspekt av vindkraftverket är att den inte kan lagra energi utan måste leda den vidare direkt. Det gör att det endast är under de tillfällen som vinden faktiskt blåser som vindkraftverket verkligen genererar ström. När det är vindstilla står vindkraftverket still, vilket gör att det måste till reservgeneratorer för att det inte ska resultera i strömavbrott. Dessutom kan inte vindkraftverket heller användas om det blåser för mycket eftersom det kan leda till överbelastning. När det blåser mer än 25 m/s brukar därför vindkraftverket stängas av och återöppnas först när vinden mojnat något.