Vindkraftverk vs vattenkraft

En stor fördel som vattenkraften har är att den kan lagras. Vatten kan förvaras i magasin och användas när energin behövs. Vindkraft måste konsumeras direkt – när det blåser. Vattenkraft innebär stor påverkan på ekosystem och det finns gränser för mycket man kan bygga ut vattenkraften. Vindkraft påverkar miljön runt omkring vindkraftverken visuellt och även genom att de bullrar. Vindkraftverk kan placeras där det, utifrån många faktorer, är lämpligast med vindkraftverk. Vattenkraft är inte lika flexibelt och vattenkraft kan bara bara byggas där naturen medger det. De flesta av oss har sett många vindkraftverk men hur vattenkraft fungerar vet vi mindre om. Ta en titt på denna video så får du en bättre känsla för hur vattenkraft fungerar!