Vindkraftens historia

Om man frågar gemene man om vilken energiform som ökar mest i världen är kanske inte vindkraften det första som folk kommer att tänka på. Bilden av de där vindkraftverken som vi kör förbi skulle kunna generera så pass mycket el är kanske svår att ta till sig – men det är något som vi utan tvekan kommer att behöva vänja oss vid. Vindkraften är nämligen här för att stanna och den snabba expansionstakten som visas upp är ingen fluga.

 

Vindkraftens historia går inte så långt tillbaka i tiden, men den har redan hunnit växa explosionsartat sedan den introducerades i Sverige. För mindre än 20 år sedan stod vindkraften endast för en minimal del av den svenska elförsörjningen. I dag är den siffran uppe på 5 procent och även om det inte på långa vägar är tillräckligt för att vi ska kunna övergå helt till en ren energiform som vindkraft visar det att vi är på rätt väg. Att vi måste byta ut våra energikällor från fossila bränslen till förnybara energiformer är de flesta experter överens om och vindkraften blev tidigt en kandidat till en bra energikälla.Vindkraftens historia 2

 

Även om det är först på senare år som vi har börjat producera el från vindkraft i större skala är idén om vindkraft knappast ny. Sanningen är att uppfinnare började leka med tanken att alstra energi från vinden redan för flera tusen år sedan. Då fanns inte den tekniska kompetensen för att skapa rätt maskineri – och framför allt hade inte elektriciteten uppfunnits – men den grundläggande principen var ändå på plats. När elektriciteten sedan började användas under 1800-talet uppfanns också det första vindkraftverket. Det var James Blyth, en skotsk professor, som låg bakom världens första vindkraftverk. Det lyckades generera så pass mycket elektricitet att det fanns kapacitet för att lysa upp stadens gator i den skotska stad som Blyth var verksam.

 

Det första året som massproduktion av energi alstrad av vindkraft kom igång i Sverige var 1997. Då var det bara 0.2 terrawattimmar som vindkraften låg bakom. I dag är det uppe på sju terawattimmar, en rejäl ökning på bara 17 år. Vindkraften har vuxit stadigt för varje år och visar inga tecken på att avta. Det innebär att elförsörjningen inom några år förhoppningsvis kommer att till stor del kunna produceras av vindkraft och andra förnyelsebara energikällor.