Vindkraftens framtid i Sverige

Allt fler människor och ledare i världen inser vårt behov av att skapa hållbara sätt att producera el, och vindkraft är en av de förnybara energikällorna som förser oss med just det – ett hållbart sätt att producera el. I Sverige har människor generellt haft en mycket positiv inställning till vindkraft under de senaste 5 till 10 åren. Tack vare de undersökningar som SOM-institutet gjort regelbundet sedan 1999 om svenskars inställning till olika energikällor vet man idag att mellan 65 och 80 procent av den svenska befolkningen under de senaste 10 åren har ansett att man bör satsa mer på vindkraft. I undersökningen år 2011 låg den siffran på 70 procent. Vindkraft har med andra ord stort folkligt stöd i Sverige, och även inom EU. År 2010 gjorde man en undersökning bland 26 000 medborgare i Unionen, där man frågade vilka olika tekniker de trodde skulle ha positiv effekt på vår livsstil de kommande 20 åren, och hela 84 procent svarade vindkraft.800px-Middelgrunden_wind_farm_2009-07-01_edit_filtered2

Det finns också faktiska planer på att utöka vindkraften i Sverige. Sveriges riksdag har antagit en så kallad planeringsram som innebär att man vill utöka vindkraftens produktion från 10 TWh (som den var 2013) till 30 TWh, innan år 2020. Det innebär att man måste bygga runt 1000 nya vinkraftverk på land, och 1000 till havs – idag finns majoriteten av alla vindkraftverk på land. För att detta ska vara möjligt måste man inom hela samhällsplaneringen skapa de förutsättningar som krävs. Energimyndigheten menar att den viktigaste av alla dessa förutsättningar är att man skapar en gemensam plattform, ett enda ställe, för alla myndighetskontakter, för att underlätta för de som vill satsa på vindkraft.

Detta mål är en del av Sveriges övergripande miljömål att hälften av landets elproduktion ska komma från förnybara energikällor år 2020.

Om du är en av dem som tror på vindkraftens positiva inverkan på vår framtid och vårt klimat, och du vill sprida budskapet till flera, är ett av de bästa sätten att skapa en informativ och lättanvänd hemsida. Den kan du sedan dela och sprida via till exempel sociala medier. Du hittar ett bra webbhotell för hosting av din hemsida på Misshosting.se.