Vanliga frågor och svar om vindkraft

De allra flesta har hört ordet vindkraft förut, men vad betyder egentligen vindkraft och hur kan man använda sig av det? Med hjälp av vindkraft kan man få elektricitet, elektricitet som man sedan kan använda sig av för att värma upp sin bostad eller t.ex. för att laga mat. Här har vi samlat de vanligaste frågorna om just vindkraft och naturligtvis även svaren.

Vad är egentligen vindkraft?

Vi börjar med den kanske mest uppenbara fråga, vad är vindkraft? Enkelt förklarat kan man säga att det är ett sätt att skapa elektricitet, med hjälp av vinden. Här använder man sig av stora blad, likt en propeller, för att på så sätt skapa rörelse. Rörelsen kan sedan i sin tur omvandlas till energi, vilket omvandlas till el. Det är med hjälp av en elgenerator som vindkraften kan bli till el.

Hur använder man sig av vindkraft?

Det finns flera orsaker till att människan är i stort behov av ström och elektricitet. Med hjälp av elektricitet kan man driva både företag och skapa värme och trygghet i sitt hushåll. Det som är så bra med vindkraft är att energikällan är förnybar. Det betyder att den skapar motvikt mot t.ex. elproduktion skapad på fossil. Med hjälp av elektricitet från vindkraft kan du få dina snygga vägglampor att lysa i vintermörkret, din spis att värmas upp och ditt hem att hålla familjen varm.

Hur kan det bli el om det inte blåser?

Det här kan vara en väldigt vanlig fråga. Hur kan det egentligen bli någon vindkraft om det inte ens är minsta vindpust utanför fönstret? Eftersom människan inte kan styra om det ska blåsa eller inte, och därmed inte heller kontrollera produktionen, så behöver man se till att ha en plan B. Denna plan B kommer i form av vattenkraft. Man använder sig alltså av vattenkraft som en typ av batteri för de dagar eller perioder då vinden inte är tillräcklig.

Vart bygger man vindkraft?

Vindkraft kan finnas överallt i världen, men det är viktigt att de placeras på en plats där blåst är vanligt förekommande. Om det inte finns någon vind, eller blåser väldigt sällan, så kommer vindkraften att vara helt beroende av vattenkraft. Vindkraften skulle således förlora sin funktion. Du har säkerligen sett de stora propeller som oftast syns till på landsbygden. De ser nästan ut som att någon skulle ha satt upp stora fläktar, och det är precis så som snurrorna fungerar.

Få el från vindkraft

Är du intresserad av att få din el från vindkraft? Då kan du se över vad det är för elbolag du har idag och vart elen kommer från. Det finns möjlighet för alla företag och privatpersoner att gå över till vindkraft för att få en 100 % förnybar energikälla.