Lillgrunds vindkraftpark

En förutsättning för att det ska vara lönsamt att satsa på vindkraft är att man bygger vindkraftverk på platser med mycket blåst. En sådan plats är det öppna havet. Att bygga vindkraftverk på havet ställer naturligtvis till sina egna problem, till exempel att hitta stora ytor som är tillräckligt grunda, men en sådan yta har man hittat ungefär en mil utanför den skånska kusten. I den svenska delen av Öresund, söder om Öresundsbron, ligger Lillgrund, och där uppförde man år 2007 en vindkraftpark bestående av 48 vindkraftverk.

När den byggdes var parken den tredje största havsbaserade vindkraftparken i världen, och den dittills största satsningen på vindkraft i Sverige. Kostnaderna för att uppföra den har beräknats till 1,8 miljarder kronor, och vindkraftverken beräknas vara i drift i ungefär 20 eller 25 år. Kraftverken är 2,3 MW vindkraftverk av modellen Mk II, och är tillverkade av Siemens Wind Power AB. Varje rotor har en diameter på 93 meter, och räknat till vingarnas högsta punkt är varje vindkraftverk 115 meter högt. Vattenfall AB, som äger vindkraftparken, står också för driften av vindkraftverken.Turbiny_wiatrowe_w_Szwecji,_2011_ubt

Lillgrund är en idealisk plats för en vindkraftpark, då vinden där är mellan 8 och 10 meter per sekund i genomsnitt. Varje år producerar parken ungefär 330 gigawattimmar, vilket ger hushållsel till runt 60 000 normalstora hushåll i Sverige. Tack vare vindkraftparker som den på Lillgrund kan du med andra ord till exempel njuta av att fylla ett badkar med varmvatten, och ändå ha lite bättre samvete, eftersom en del av elektriciteten du använder har producerats med hjälp av en förnybar energikälla.

Tyvärr går vindkraftverk och andra förnybara energikällor fortfarande inte att jämföra med till exempel kärnkraft när det kommer till lönsamhet och produktionseffektivitet. Den årliga produktionen från 48 vindkraftverk, som alltså låg på 330 gigawattimmar, kommer inte i närheten av produktionen från bara en reaktor i Barsebäck, som under sitt mest effektiva produktionsår gav 4,7 Twh till de svenska hushållen. Vindkraften kommer därför behöva utvecklas betydligt mer, och fler satsningar som Lillgrunds vindkraftpark kommer att behöva göras, innan kärnkraften kan avvecklas helt. Lyckligtvis arbetar forskare ständigt på nya, alternativa metoder för att producera el, och vindkraft är bara en av dem.