Fördelar och nackdelar med vindkraft

Idag finns det ungefär tusen vindkraftverk i Sverige, vilket motsvarar ungefär 1 procent av hela landets elproduktion. Målet är att mellan 6 och 7 procent av Sveriges el ska komma från vindkraft, och för att göra det måste man bygga ut vindkraften i landet betydligt. Den främsta fördelen med vindkraft, som gör att allt fler länder i världen satsar på vindkraft i allt större utsträckning, är att vind är en förnybar energikälla som aldrig kommer att ta slut och som inte har någon påverkan på miljön. Att producera el med vindkraft genererar inga utsläpp, och vindkraftverken ger inga bestående skador på naturen där de uppförs; om man vill riva ner dem går det lätt att återställa landskapet till sitt ursprungliga utseende. Om du äger ett företag med anställda, tycker om naturen och de fördelar som vindkraft har för naturen, och letar efter en bra aktivitet för en kick-off i Stockholm, har Äventyrsbanan de perfekta aktiviteterna för dig. Där kan du uppleva både natur och vind på höga höjder.800px-Vindkraft

Det finns dock även vissa nackdelar med vindkraft. Även om de stora, vita propellrarna inte orsakar permanent skada på naturen förändrar de landskapet drastiskt. Propellrarna kan skapa skuggor och reflexer som är störande för de som bor i närheten. På nära håll generar vindkraftverken också ljud som kan vara störande. Studier har dock visat att djur som lever i närheten av vindkraftverk snabbt vänjer sig, och inte störs i sitt normala beteende.

En annan nackdel är att det inte går att kontrollera vinden så att man får ett jämnt flöde, som man kan med till exempel vattenkraft. Man försöker bygga vindkraftverken på de platser i Sverige där det blåser mest (på Gotland, Öland, Västkusten och Skånes kust), men även där varierar vinden. Det gör att även elproduktionen blir ojämn. Det går därför inte att ha en elproduktion som är helt baserad på vindkraft; produktionen måste alltid kompletteras med någon form av stabil produktion, som vattenkraft. Denna nackdel kompenseras dock något av att produktionen av el från vindkraft blir högre när den behövs som mest: det blåser mer under vintern, då det är kallare och man behöver mer el.