Drakvindkraft – nya vindkraften

Hur låter det med ett sommarjobb där din enda uppgift är återuppleva barndomens glada dagar genom att flyga drake hela dagarna? Kanske kan detta bli verklighet, om den nya typen av vindkraft lanseras i Sverige. Metoden, där vindkraftverk genererar energi via drakar som flyger högt upp i luften, är redan nu under uppbyggnadi Skottland, och vår förhoppning är att det snart ska komma även till Sverige. Denna typ av energiutvinning är ett bra alternativ för billig och grön energi. Utvecklingen är ännu i ett tidigt skede och det kanske inte är ett realistiskt alternativ redan i sommar, men hitta andra spännande sommarjobb på ledigasommarjobb.se

Drakvindkraft byggs i Skottland

drakvindkraftverk byggs i Skottland redan nu, och det är det brittiska företaget Kite Power Solutions som ligger bakom projektet. Anläggningen byggs på Försvarsdepartementets område i närheten Stranraer, och förhoppningen är att den ska ha en effekt på 500 kilowatt. Konstruktionen går ut på att en drake är fäst i en stolpe som den cirkulerar runt i form av en åtta, på 450 meters höjd. Så högt upp är det betydligt starkare vindar än på marknivå, vilket gör det mer effektivt än vanlig konventionell vindkraft, vilken endast är på sin höjd 100 m. Dessutom hoppas företaget kunna bygga anläggningarna till havs, där det ofta blåser ännu mer. En stor fördel med denna nya typ av vindkraft är den låga kostnaden. Företaget menar att det faktum att anläggningarna väger lite samt kan byggas till havs kommer sänka kostnaderna rejält. Det är redan många som har intresserat sig för denna typ av energikälla, däribland miljardären Bill Gates, och förhoppning är att den ska spela en viktig roll i jakten på billig och miljövänlig energi.

Förnybara energikällor viktigt för framtiden

Användandet av icke förnybar energi, så som kol och andra typer av fossila bränslen, bidrar till en ökad växthuseffekt och global uppvärmning. Det har förmodligen inte undgått någon att vi för att ha en hållbar framtid måste använda mer förnybar energi. Förnybar energi är energi som inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid, vilket beror på att den kommer från källor som hela tiden förnyar sig. Exempel på sådana energikällor är vindkraft, vågkraft, biobränslen och solenergi. Över hälften av den energi som förbrukas i Sverige kommer från förnybara energikällor, och däribland är biobränslen och vattenkraft allra vanligast. Vindkraften utgör ungefär 10 %. Kärnkraft räknas generellt inte till förnybar energi, men mycket forskning pågår i hur hur den ska användas så effektivt som möjligt, och hur det avfall som produceras ska förvaras på ett säkert sätt. Det pågår även mycket forskning kring de andra förnybara energi källorna, för att skapa en så miljövänlig och hållbar framtid avseende energiförbrukningen som möjligt. Detta är ett mycket viktigt område, vilket får alltmer uppmärksamhet inom EU och resten av världen, med tydliga miljömål.