Havsbaserad vindkraft

Vindkraft räknas som en miljövänlig energikälla. Inte nog med att vindkraften är förnyelsebar, den ger heller inga utsläpp med negativ klimatpåverkan. I framtiden kommer vi att behöva utveckla våra förnyelsebara energikällor och tillgodose en större del av vårt energibehov genom dem. I relation till vad det kostar att bygga vindkraftverk […]

Nedmontering av vindkraftverk och efterbehandling

Det finns flera saker att tänka på när man monterar ned ett vindkraftverk och det handlar om fler faktorer än själva återställningen av platsen. Redan när man prövar tillståndet för vindkraftsanläggningar så bör det inkludera frågor vad gäller nedmontering och borttagande. Man bör också se till så att det finns […]

Vindkraftverk vs vattenkraft

En stor fördel som vattenkraften har är att den kan lagras. Vatten kan förvaras i magasin och användas när energin behövs. Vindkraft måste konsumeras direkt – när det blåser. Vattenkraft innebär stor påverkan på ekosystem och det finns gränser för mycket man kan bygga ut vattenkraften. Vindkraft påverkar miljön runt […]

Lillgrunds vindkraftpark

En förutsättning för att det ska vara lönsamt att satsa på vindkraft är att man bygger vindkraftverk på platser med mycket blåst. En sådan plats är det öppna havet. Att bygga vindkraftverk på havet ställer naturligtvis till sina egna problem, till exempel att hitta stora ytor som är tillräckligt grunda, […]

Vindkraftens framtid i Sverige

Allt fler människor och ledare i världen inser vårt behov av att skapa hållbara sätt att producera el, och vindkraft är en av de förnybara energikällorna som förser oss med just det – ett hållbart sätt att producera el. I Sverige har människor generellt haft en mycket positiv inställning till […]

Fördelar och nackdelar med vindkraft

Idag finns det ungefär tusen vindkraftverk i Sverige, vilket motsvarar ungefär 1 procent av hela landets elproduktion. Målet är att mellan 6 och 7 procent av Sveriges el ska komma från vindkraft, och för att göra det måste man bygga ut vindkraften i landet betydligt. Den främsta fördelen med vindkraft, […]

meeta