Är vindkraft dyrt?

Vindkraft har blivit en större energikälla under det senaste decenniet än många av oss kunde ana. Kontroverserna kring de stora vindsnurrorna har varit många och det ryktades länge om att vindkraftverk var så ineffektiva att de inte ens betalade för materialet de är gjorda av. Nu har tekniken utvecklats och vindkraftverken kan producera mycket mer el än till exempel solkraft. Många av snurrorna är idag utan växellåda vilket gör att de nära nog är helt underhållningsfria i upp till 25 år. Jämför det med kolkraftverken som får allt svårare att hitta bränsle för förbränning och därför hela tiden måste öka omkostnaderna.

Wind farm

Wind farm

Omkostnader och konsumtion

Vindsnurrorna som ett vinkraftverk består av är 150 meter höga med 50 meter långa blad. De stora jättarna känns igen på långt håll och många tycker att de förstör estetiken i svenska landskap. Samtidigt är 86% av Sveriges befolkning övertygade om att vindkraft kommer ha en positiv inverkan på vår livsstil under de kommande 20 åren. Kärnkraft är den minst populära energikällan i opinionsundersökningar men många vill också satsa på solenergi. Idag är tio procent av vår energikonsumtion från vindkraftverk men mycket mer är att vänta. I framtiden kommer priset att sjunka på förnyelsebara energikällor och lika smidigt som ett fakturaköp minskas räkningarna för både producent och konsument. Då uran och kol blir allt svårare att hitta och förvara spår forskarna en successiv ökning av elpriset från dessa källor fram tills uranet tar slut. Detta beräknas ske inom 50 år eller mindre. Priset för vind- och vattenel kan hållas konstant då dessa energikällor är naturliga och inte behöver mer än regelbunden underhållning för att fungera.

Framtiden för vindkraft i Sverige

Sveriges regering hade som mål att nå femtio procent förnyelsebar energikonsumtion till år 2020. Detta är redan en verklighet 2015. Vattenkraft har på egen hand lyckats ta över hälften av den producerade elen i Sverige. De tre största källorna av förnyelsebar energi är vatten-, vind-, och solkraft. Idag kommer cirka tio procent av vår konsumerade el från vindkraftverk, de allra flesta byggda på land. En av riksdagens idéer är att bygga fler vindkraftverk till havs där vinden är stark och där de samtidigt inte behöver byggas i någons boendenärhet. Teknikutvecklingen för energiproduktion har gjort det möjligt att installera vindkraftverk på hittills oanvända platser. Norra Sverige har fått en avsevärd ökning av vindkraft då deras stora ytor och glesa befolkning gör att de höga snurrorna inte stör någon i närheten. Folk blir också mer och mer positivt inställda till dessa förnyelsebara elkällor och forskare jobbar ständigt på att förbättra och utveckla möjligheterna.